MFMediation - Haarlem

Heeft u een conflict met iemand en wilt u hier samen uitkomen? Ik kan u in dit traject begeleiden. Ik heb mijzelf gespecialiseerd in Familie- Arbeidsmediation en ben als register (rechtbank) mediator aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN, voorheen NMI) en Nederlandse Mediators Vereniging

 

Waar mensen samenleven en samenwerken ontstaan conflicten. Gelukkig zijn veel conflicten zonder tussenkomst van derden op te lossen. Sommige vereisen de inzet van een professionele conflictbemiddelaar om tot een oplossing te komen. Een mediationtraject kan dan uitkomst bieden. 

 

Mediation kan worden opgelegd door de rechter. Vaak echter wordt uit vrije wil voor een mediationtraject gekozen omdat het voordelen biedt boven een rechtsgang. Tijd- en kostenbesparing en het zelf kunnen aandragen van een oplossing zijn veelgehoorde argumenten waarom mensen en bedrijven kiezen voor mediation.